ERSTE BANKA ‘Uložili smo velike napore u rješenje za podmirenje nastalog duga’

0
39

Nakon što je profesor Ekonomskog fakulteta i ovlašteni pregovarač Grada Splita Dejan Kružić održao prezentaciju o tome kako su se austrijske banke pojavile u priči oko gradnje Spaladium centra u Lori i na čemu temelje svoj zahtjev da propast privatnog partnera podnese Grad Split u visini od nevjerojatnih 600 milijuna kuna, reagirala je Erste banka. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Referirajući se na neistinite, paušalne i ničim utemeljene teze koje g. Kružić ponovno iznosi u javnom prostoru, ovim putem želimo odlučno demantirati insinuacije kojima se dovodi u pitanje legalnost postupaka Erste grupe u vezi sa slučajem dvorane Spaladium u Splitu, uključujući i teze o navodnom falsificiranju dokumenata. Naglašavamo da se postupanje Erste grupe od samog početka temelji na pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a kad su u pitanju poduzeti pravni koraci u arbitražnim i sudskim postupcima koji su se vodili ili još uvijek vode u predmetnom slučaju, Erste grupa također postupa dosljedno, u skladu s jasnom pravnom podlogom i analogijom u pravnim shvaćanjima unutar struke. 

Iako Erste banka u Hrvatskoj formalno-pravno nije stranka u predmetnom postupku, već je to Erste Group Bank AG kao njezina matična banka, želimo naglasiti da je u prethodnom, višegodišnjem razdoblju unutar Erste grupe postojala snažna volja te su ulagani veliki napori kako bi se pronašlo adekvatno rješenje za podmirenjenedvojbeno nastalog duga, a sve s ciljem izbjegavanjadodatnih troškova koji neminovno rastu protokom vremena. Nažalost, unatoč svim našim pokušajima, do takvog rješenja do danas nije došlo. 

Nadalje, nesporne su činjenice da su kreditna sredstvaodobrena i iskorištena za gradnju dvorane Spaladium, da je dvorana pomoću tih sredstava izgrađena i stavljena u funkciju te da se koristi kao javno dobro građana, a da ugovorom preuzete obveze vraćanja dobivenih sredstava po tom kreditu nisu ispunjene. Uz činjenicu da se time u velikoj mjeri narušavaju prava vjerovnika te ujedno nanosi značajna šteta percepciji Republike Hrvatske u očima domaćih i međunarodnih investitora, potrebno je voditi računa i o tome da ukupni troškovi protokom vremena neminovno rastu, a iskorišteni krediti će u konačnici morati biti vraćeni. 

Pravorijekom Arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore, čija je nadležnost ugovorena voljom svih ugovornih strana, a koji je donesen jednoglasno, potvrđeni su nadležnost tog sudišta, raskid Ugovora o javno privatnom partnerstvu temeljem kojeg je izgrađena dvorana Spaladium te, u konačnici, prijenos prava i obveza po predmetnom kreditu na Grad Split. Uvažavamo činjenicu da je u prvostupanjskom postupku nadležni trgovački sud zauzeo suprotan stav, no isto tako vjerujemo da će u drugostupanjskom postupku biti uvaženi argumenti koji će potvrditi pravorijek Arbitražnog suda HGK-a. 

Neovisno o različitim pokušajima opstrukcije bilo kakvog konstruktivnog rješenja, unutar Erste grupe i dalje postoji snažna volja te spremnost za kvalitetan i konstruktivan dijalog s uključenim stranama, s ciljem pronalaska optimalnog modela za podmirenje nastalog duga i, posljedično, konačnog razrješenja predmetne situacije. Stoga i ovim putem pozivamo sve uključene strane na razgovor, kako bi se u razumnom roku moglo doći do konačnog rješenja, a što bi, prije svega, bilo u interesu građana Grada Splita, ali i cjelokupne društvene zajednice. 

Zaključno, imajući u vidu reputacijski učinak koji nastaje zlonamjernim iznošenjem neistinitih, pogrešnih i neutemeljenih teza u javni prostor od strane g. Kružića, u idućem ćemo razdoblju razmotriti dostupne pravne korake te donijeti odluku o njihovom eventualnom poduzimanju, s ciljem zaštite interesa Erste Group Bank AG i Erste banke u Hrvatskoj’, stoji u priopćenju.

N.M. | 05. 03. 2021. | 14:46h

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here